Monumenta Turcica

14 Titles

All Books

Serija I, Zakonski spomenici, sv. 1

Kanuni i kanun-name za Bosanski, Hercegovački, Zvornički, Kliški, Crnogorski i Skadarski sandžak

Branislav Đurđev, Nedim Filipović, Hamid Hadžibegić, Muhamed Mujić, Hazim Šabanović
21 January 2023
Serija II, Defteri, knjiga 1

Krajište Isa-bega Ishakovića: Zbirni katastarski popis iz 1455. godine

Hazim Šabanović; Branislav  Đurđev, Nedim Filipović, Hamid Hadžibegić, Hazim Šabanović
21 January 2023
Serija III, Muhimme defteri, knjiga 1, sv. 1

Muhimme defteri: Dokumenti o našim krajevima

Ešref Kovačević; Ahmed S. Aličić
21 January 2023
Serija II, Defteri, knjiga 2, sv. 1

Oblast Brankovića 1: Opširni katastarski popis iz 1455. godine

Hamid Hadžibegić, Adem Handžić, Ešref Kovačević; Hazim Šabanović, Avdo Sućeska
21 January 2023
Serija II, Defteri, knjiga 2, sv. 2

Oblast Brankovića 2: Opširni katastarski popis iz 1455. godine

Hamid Hadžibegić, Adem Handžić, Ešref Kovačević; Hazim Šabanović, Avdo Sućeska
21 January 2023
Serija II, Defteri, Knjiga 4, sv. I/1

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. I/1

Adem Handžić; Fehim Nametak
21 January 2023
Serija II, Defteri, Knjiga 4, sv. I/2

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. I/2

Adem Handžić; Fehim Nametak
21 January 2023
Serija II, Defteri, Knjiga 4, sv. II

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. II

Lejla Gazić; Snježana Buzov; Fehim Nametak
21 January 2023
Serija II, Defteri, Knjiga 4, sv. III

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. III

Amina Kupusović; Fehim Nametak
21 January 2023
Serija II, Defteri, Knj. 5

Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Behija Zlatar, Fehim Dž. Spaho, Ahmed S. Aličić; Lejla Gazić
21 January 2023
Serija II, Defteri, knjiga 3

Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina

Ahmed S. Aličić; Ešref Kovačević, Sulejman Grozdanić
21 January 2023
Serija V, Sidžili, Knj. 1

Sidžil Tešanjskog kadiluka : 1740 - 1752

Hatidža Čar-Drnda; Aladin Husić, Behija Zlatar
21 January 2023
Serija V, Sidžili, Knjiga 2

Sidžil Tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka : (1165-1204/1752-1790)

Aladin Husić; Abdulah Polimac; Salih Trako, Lamija Hadžiosmanović
16 March 2023
Serija III, Vakufname, knjiga 1

Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)

Lejla Gazić, Ahmed S. Aličić
21 January 2023