Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. I/2

Authors

Adem Handžić
Fehim Nametak

Synopsis

OPŠIRNI popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine / The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak /. Obradio: Adem Handžić. – Bošnjački institut Zürich - Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2000, [6] + 601. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus octavus, Serija II, Defteri, Knjiga 4, Sv. I/2.

(Naslov originala: Defter-i mufassal-i Bosna el-cild el-evvel)

Forthcoming

21 January 2023