Muhimme defteri: Dokumenti o našim krajevima

Authors

Ešref Kovačević
Ahmed S. Aličić

Synopsis

Muhimme defteri: Dokumenti o našim krajevima / Muhimme Defters: Documents of our Regions /. – Orijentalni institut, Sarajevo 1985, 230. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus quartus, Serija III, Muhimme defteri, Knjiga 1, Sv. 1.

(Naslov originala: Mühimme defterleri)

Forthcoming

21 January 2023