Oblast Brankovića 2: Opširni katastarski popis iz 1455. godine

Authors

Hamid Hadžibegić; Adem Handžić; Ešref Kovačević; Hazim Šabanović; Avdo Sućeska

Synopsis

OBLAST Brankovića: Opširni katastarski popis iz 1455. godine. Faksimili. / Detailed Census of the Brankoviches Region from 1455. Facsimiles. /. – Orijentalni institut, Sarajevo 1972, XIV + 1 karta + 234. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus tertius, Serija II, Defteri, Knjiga 2, Sv. 2.

(Naslov originala: Defter-i mufassal-i vilâyet-i Vlk, sene 859)

Published

21 January 2023