Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. II

Authors

Lejla Gazić
Snježana Buzov
Fehim Nametak

Synopsis

OPŠIRNI popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine / The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak /. Obradila: Snježana Buzov. Priredila: Lejla Gazić. – Bošnjački institut Zürich - Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2000, 12 + [4 lista: faksimili] + 13-652 + 1 karta. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus nonus, Serija II, Defteri, Knjiga 4, Sv. II.

(Naslov originala: Defter-i mufassal-i liva-i Bosna el-cild es-sani)

Forthcoming

21 January 2023