Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Authors

Behija Zlatar
Fehim Dž. Spaho
Ahmed S. Aličić
Lejla Gazić

Synopsis

OPŠIRNI popis Kliškog sandžaka iz 1550. god. / The 1550 Detailed Register of the Sanjak Klis /. Obradili: Fehim Dž. Spaho i Ahmed S. Aličić. Priredila: Behija Zlatar. – Orijentalni institut, Sarajevo 2007, XXII + 470 + [2 lista: faks.]. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus duodecimus, Serija II, Defteri, Knjiga 5.

(Naslov originala: Defter-i mufassal-i Liva-i Klis)

Published

21 January 2023