Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. III

Authors

Amina Kupusović
Fehim Nametak

Synopsis

OPŠIRNI popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine / The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak /. Obradila: Amina Kupusović. – Bošnjački institut Zürich – Odjel Sarajevo i Orijentalni institut, Sarajevo 2000, [6] + 595. – Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus decimus, Serija II, Defteri, Knjiga 4, Sv. III.

(Naslov originala: Defter-i mufassal-i liva-i Bosna cild salis)

Forthcoming

21 January 2023