Historija, I-II

Authors

Ibrahim Alajbegović Pečevija

Synopsis

Historija, I-II / History, I-II /. Prijevod, uvod i bilješke Fehim Nametak. – El-Kalem, Orijentalni institut, Sarajevo 2000, 431, 438.

(Naslov originala Tarih-i Peçevī)

Forthcoming

17 March 2023