Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine

Authors

Alma Omanović-Veladžić

Synopsis

Alma Omanović-Veladžić, Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine / Chronicle of Muhammad Enverī Kadić as a Source for the Study of the Cultural History of Bosnia and Herzegovina /– Orijentalni institut, Sarajevo, 2021, 755. – Posebna izdanja LXV. Glavna urednica / Editor-in-chief: Lejla Gazić. Odgovorni urednik / Managing editor: Adnan Kadrić.

Published

16 March 2023

Online ISSN

2831-0802