Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i turskom jeziku: poetološki pristup

Authors

Esad Duraković

Synopsis

Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i turskom jeziku: poetološki pristup. / Classical Poetry in Arabic, Persian and Turkish Languages : A Poetological Approach /. – Orijentalni institut,  Sarajevo 2018, 367. – Posebna izdanja LII.

Downloads

Published

5 March 2023

Online ISSN

2831-0802