Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslo­bođenih od Mletačke repu­blike 1701. godine

Authors

Fazileta Hafizović

Synopsis

Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslo­bođenih od Mletačke republike 1701. godine. – SKD „Prosvjeta“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Orijentalni institut u Sarajevu, Zagreb - Sarajevo 2016, 517 + [1].

Forthcoming

21 January 2023