Nad turskim i bosanskim frazikonom: semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolingvistički aspekt

Authors

Amina Šiljak-Jesenković

Synopsis

Nad turskim i bosanskim frazikonom - semantički, sintaktički, lingvostilistički i  sociolingvistički aspekt / Regarding the Turkish and Bosnian Phrasicions - semantic,  syntactic, linguostylistic and sociolinguistic aspect /. – Orijentalni institut, Sarajevo 2003, 323. – Posebna izdanja XXV

Downloads

Published

21 December 2022

Online ISSN

2831-0802