Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika

Authors

Amina Šiljak-Jesenković

Synopsis

Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika / Reflections of the Love Mathnawies in the verses of Bosniak Diwan poets /. – Orijentalni insitut, Sarajevo 2016, XX + 326. – Posebna izdanja XLV.

Downloads

Published

21 December 2022

Online ISSN

2831-0802