Lirica Persica; Antologija poetskog pamćenja

Authors

Sabaheta Gačanin

Synopsis

Lirica Persica. Antologija poetskog pamćenja / Lirica Persica. Anthology of Poetic Memory /. – Orijentalni institut, Sarajevo 2016, 275. – Posebna izdanja XLVII.

Published

21 December 2022

Online ISSN

2831-0802