Prepozitivni i postpozitivni član u gurbetskom

Authors

Rade Uhlik

Synopsis

Prepozitivni i postpozitivni član u gurbetskom / Prepositive and Postpositive Articles in Gurbet Language /. – Orijentalni institut, Sarajevo 1951, 53.

Published

16 March 2023