Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku : pragmatička dimenzija

Authors

Sabina Bakšić
Alena Ćatović

Synopsis

 Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku: Pragmatička dimenzija / Literary Heritage of Bosnia and Herzegovina in Ottoman Turkish Language: Pragmatics Dimension /. – Orijentalni institut, Sarajevo 2019, 180. – Posebna izdanja LVIII.

Downloads

Published

5 March 2023

Online ISSN

2831-0802