Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u Bosni u 19. stoljeću : bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića

Authors

Adnan Kadrić

Synopsis

Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u Bosni u 19. stoljeću: bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića / Contrastive Method in the Description of Bosnian and Turkish Languages in Bosnia in the 19th Century: The Bilingual Grammar Bosanski turski učitelj by Ibrahim Edhem Berbić /. – Institut za jezik (Edicija Radovi – knjiga 21) i Orijentalni institut, Sarajevo 2018, 275. – Posebna izdanja LIV.

Published

5 March 2023

Online ISSN

2831-0802