Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar

Authors

Dželila Babović
Madžida Mašić

Synopsis

Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar / Catalogue  of Arabic, Turkish and Bosnian Manuscripts of the Museum of Herzegovina in Mostar /. – Muzej Hercegovine, Mostar i Orijentalni institut, Sarajevo 2017, 187.

Forthcoming

21 January 2023