Re/Konstrukcija priče o Lj/ljubavi : fabule i izbor stihova iz mesnevija u prijevodu na bosanski jezik

Authors

Amina Šiljak-Jesenković

Synopsis

Amina Šiljak-Jesenković, Re/Konstrukcija priče o Lj/ljubavi : fabule i izbor stihova iz mesnevija u prijevodu na bosanski jezik / L/love Story Re/Construction : Fables and selection of verses from masnawis translated in Bosnian language /– Orijentalni institut Univerziteta, Sarajevo, 2023, 570. – Posebna izdanja LXVIII. Glavni urednik / Editor-in-chief: Adnan Kadrić. Odgovorni urednik / Managing editor: Aladin Husić.

Published

7 July 2023

Online ISSN

2831-0802